Thomas Kempen

doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk farmakogenomik och osteoporos

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61
751 85 Uppsala

Forskare vid Institutionen för farmaci, Samhällsfarmaci

E-post:
thomas.kempen[AT-tecken]farmaci.uu.se
Besöksadress:
Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 580
751 23 UPPSALA

Medication Reviews Bridging Healthcare (MedBridge): www.akademiska.se/MedBridge

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Thomas Kempen
Senast uppdaterad: 2021-03-09