Thomas Kempen

doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk farmakogenomik och osteoporos

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61
751 85 Uppsala

Medication Reviews Bridging Healthcare (MedBridge): www.akademiska.se/MedBridge

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Thomas Kempen
Senast uppdaterad: 2021-03-09