Rahul Gupta

Doktorand vid Institutionen för materialvetenskap, Fasta tillståndets fysik

E-post:
rahul.gupta[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
079-0101955
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Nyckelord: magnetization dynamics x-ray reflectivity ferromagnetic resonance spectrocopy

Mina kurser

Forskning

Nanoscale magnetization dynamics in magnetic thin films

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.