Helena Tinnerholm Ljungberg

gästforskare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
helena.tinnerholm.ljungberg[AT-tecken]idehist.uu.se
Telefon:
018-471 2944
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag disputerade 2015 vid Stockholms Universitet. I min avhandling Omöjliga familjen: Ideologi och fantasi i svensk reproduktionspolitik studerar jag den svenska statliga politiken kring mänsklig reproduktion. Där är jag framför allt intresserad av att undersöka hur och varför staten i olika fall möjliggör och omöjliggör reproduktion. I mitt nuvarande forskningsprojekt kommer jag att kartlägga och analysera framväxten och institutionaliseringen av forskningsetiska kommittéer i Sverige

Mina kurser

Biografi

Jag disputerade 2015 vid statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet. I min avhandling Omöjliga familjen: Ideologi och fantasi i svensk reproduktionspolitik studerar jag den svenska statliga politiken kring mänsklig reproduktion. Där är jag framför allt intresserad av att undersöka hur och varför staten i olika fall möjliggör och omöjliggör reproduktion och familjebildning.

Mina övergripande forskningsintressen är skärningspunkterna mellan politik, etik och medicin, med ett särskilt fokus på reproduktionsfrågor. I mitt nuvarande forskningsprojekt kommer jag att kartlägga och analysera framväxten och institutionaliseringen av forskningsetiska kommittéer i Sverige under efterkrigstiden.

Jag är verksam i projektet Medicine at the borders of life. För mer infomation: http://www.medicalborders.se

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.