Philip Karlsson

Examensarbetare vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Infektionsbiologi, antimikrobiell resistens och immunologi; Helen Wang

Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 582
751 23 UPPSALA

Kort presentation

  • BMSc i Biomedicin, pågående MMSc i Infektionsbiologi
  • Undervisar histologi på kandidatnivå
  • Nuvarande projektarbetare i Helen Wangs forskargrupp (IMBIM) på Yersina enterocolitica
  • Tidigare SoFoSko student och examensarbetare i Linus Sandegrens forskargrupp (IMBIM) på AMR
  • Tidigare projektarbetare i Åke Lundkvists forskargrupp med Patrik Ellström (IMBIM) på Campylobacter jejuni
  • Tidigare projektarbetare i Sebastian Bargs forskargrupp (MCB) på exocytos

Nyckelord: antibiotic resistance epidemiology biomedicine immunology infection biology bacteriology yersinia campylobacter

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.