Philip Karlsson

Kort presentation

PhD-student i infektionsbiologi, bakteriologi. Bakteriell patogenes och värd-patogen-interaktioner hos matburna och sjukhusförvärvade bakterier.

Forskningsassistent (FoU) för nya metoder i klinisk bakteriologi, Uppsala Akademiska Sjukhus. Viabilitets-PCR för Chlamydia diagnostik.

Doktorandnämndsrepresentant i Nämnden för utredning av avvikelser från god forskningssed (NUAF), Universitetssjukvvårdsnämnden och Docenturkommitten, Uppsala universitet.

Nyckelord: antibiotic resistance epidemiology biomedicine infection biology yersinia campylobacter intensive care

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Philip Karlsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09