Anna Tunlid

universitetslektor vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
anna.tunlid[AT-tecken]idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag arbetar som koordinator för Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap. Utöver min anställning som koordinator är jag verksam som forskare. Mina forskningsintressen omfattar biovetenskapernas moderna historia, forskningspolitikens historia samt villkoren för tvärvetenskaplig forskning.

Mina kurser

Biografi

Jag disputerade 2004 i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet på en avhandling om den svenska genetikens etablering och utveckling i Sverige, Ärftlighetsforskningens gränser: Individer och institutioner i framväxten av svensk genetik. Efter disputationen har jag varit verksam vid Forskningspolitiska institutet vid Lunds universitet och därefter vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Från och med 2017 arbetar jag även som koordinator för Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet

Forskning

Min forskning fokuserar på relationen mellan kunskapsproduktion och olika samhälleliga, politiska och praktiska intressen. Förutom genetikens historia har jag ägnat mig åt molekylärbiologins framväxt samt etableringen av forskningsfälten biologisk mångfald och ekologisk ekonomi. Mitt senaste forskningsprojekt behandlar utvecklingen av medicinsk genetik och genetisk rådgivning under perioden 1950-1980.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.