Shengyang Zhou

Doktorand vid Institutionen för materialvetenskap, Nanoteknologi och funktionella material

E-post:
shengyang.zhou[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7329
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.