Robin Eriksson

doktorand vid Institutionen för informationsteknologi, Beräkningsvetenskap

E-post:
robin.eriksson[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 2978
Besöksadress:
Rum POL 2404 ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 2
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand på avdelningen för beräkningsvetenskap.

Mitt intresse ligger i Bayesianska inferensmetoder och maskininlärning med fokus på beräkningsinternsiva applikationer, så som epidemiologi, biologi och finans.

Om du söker exjobb (BSc, MSc) så är jag intresserad av att handleda applicerade sannolikhetsprojekt (machine learning, Bayesian inference, probabilistic modeling) inom epidemiologi, biologi eller finans.

Nyckelord: scientific computing data science machine learning bayesian inference

Mina kurser

Biografi

Jag kom till Uppsala 2012 och påbörjade då mina studier på civilingejörsprogrammet i teknisk fysik. Sedan 2017 är jag anställd doktorand på avdelningen för beräkningsvetenskap.

Forskning

  • Bayesiansk inferens för system med svårbehandlade likelihood-fördelningar.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.