Robin Eriksson

doktorand vid Institutionen för informationsteknologi, Beräkningsvetenskap

E-post:
robin.eriksson[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 2978
Besöksadress:
Rum POL 2404 ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 2
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand på avdelningen för beräkningsvetenskap. Mitt doktorandprojekt berör modellering, parameterisering och evaluaering av infektionssjukdommar.

Mitt intresse ligger i Bayesianska inferensmetoder och maskininlärning med fokus på beräkningsinternsiva applikationer.

Du kan följa en del av mina projekt på https://github.com/robineriksson.

Nyckelord: scientific computing data science machine learning bayesian inference

Mina kurser

Biografi

Jag kom till Uppsala 2012 och påbörjade då mina studier på civilingejörsprogrammet i teknisk fysik. Sedan 2017 är jag anställd doktorand på avdelningen för beräkningsvetenskap.

Forskning

  • Bayesiansk inferens för system med svårbehandlade likelihood-fördelningar.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.