Robin Marin

doktorand vid Institutionen för informationsteknologi, Beräkningsvetenskap

E-post:
robin.marin[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 2978
Besöksadress:
Rum POL 106237 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand på avdelningen för beräkningsvetenskap.

Mitt intresse ligger i Bayesianska inferensmetoder och maskininlärning med fokus på beräkningsinternsiva applikationer, så som epidemiologi, biologi och finans. Lär här om hur min forskning relaterar till Data Science.

Om du söker exjobb (BSc, MSc) så är jag intresserad av att handleda applicerade sannolikhetsprojekt (machine learning, Bayesian inference, probabilistic modeling) inom epidemiologi, biologi eller finans.

Nyckelord: scientific computing data science machine learning bayesian inference

Jag kom till Uppsala 2012 och påbörjade då mina studier på civilingejörsprogrammet i teknisk fysik. Sedan 2017 är jag anställd doktorand på avdelningen för beräkningsvetenskap.

  • Bayesiansk inferens för system med svårbehandlade likelihood-fördelningar.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Robin Marin
Senast uppdaterad: 2021-03-09