Shilan Segerbäck

informatör vid Avdelningen för gemensam service och administration, Enheten Segerstedthuset; Studentservice

E-post:
shilan.segerback[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 5722
Mobiltelefon:
072-9999182
Besöksadress:
Avdelningen finns både i Uppsala och Gotland
Postadress:
Uppsala/Gotland
00000 Uppsala/Visby

Studie- och karriärvägledare vid Juridiska institutionen, Administration och service

E-post:
shilan.segerback[AT-tecken]jur.uu.se
Mobiltelefon:
072-9999182
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Shilan Segerbäck
Senast uppdaterad: 2021-03-09