Xueying Kong

Gäststudent vid Institutionen för materialvetenskap, Nanoteknologi och funktionella material

Mobiltelefon:
076-0576950
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.