Carlos Palo Nieto

post doc. vid Institutionen för teknikvetenskaper, Nanoteknologi och funktionella material

E-post:
Carlos.Nieto[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3279
Mobiltelefon:
076-5806453
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.