Fairoja Cheenicode-Kabeer

Forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
fairoja.cheenicode-kabeer[AT-tecken]physics.uu.se
Mobiltelefon:
079-0211891
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Fairoja Cheenicode-Kabeer
Senast uppdaterad: 2021-03-09