Hannah Pohlit

postdoktor vid Institutionen för teknikvetenskaper, Mikrosystemteknik, MST

E-post:
hannah.pohlit[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

  • 2016 - 2017 Postdoktorand i Polymerkemi, Mainz Universitet, Tyskland
  • 2012 - 2016, PhD i Polymerkemi med Prof. Holger Frey, Mainz Universitet, Tyskland
  • 2006 - 2012, Diplom i Biomedicinsk Kemi, Mainz Universitet, Tyskland

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.