Praneeth Karempudi

doktorand vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Molekylär systembiologi

E-post:
praneeth.karempudi[AT-tecken]icm.uu.se
Besöksadress:
Husargatan 3
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 596
751 24 UPPSALA

Doktorand vid Institutionen för materialvetenskap, Mikrosystemteknik - MST

Telefon:
018-471 3493
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Praneeth Karempudi
Senast uppdaterad: 2021-03-09