Tuan Thien Tran

Forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
tuan.tran[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My research interests have been on opto-electronic materials and materials with nanostructures. During my PhD, I developed a method to fabricate a direct band gap germanium tin alloy using ion implantation and pulsed laser melting. Since 2017, I have been a postdoctoral researcher at Angstrom Laboratory, where I study phase transition of ultra-thin metal silicide using in-situ 3D-medium energy ion scattering and high resolution (scanning) transmission electron microscopy.

Nyckelord: transmission electron microscopy material analysis by ion beams electronic materials ultra-thin metal silicides germanium tin semiconductors

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

PhD, Electronic Materials Engineering, Australian National University, Australia.

M. Eng, Nanoscience and nanotechnology, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium.

B. Eng, Material Engineering, University of Technology, Vietnam National University (HCM City), Vietnam.

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

  1. In-situ characterization of ultra-thin metal silicides and germanides using 3D-medium energy ion scattering and transmission electron microscopy.
  2. Electrical characterization of amorphous and nano-porous germanium.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Tuan Thien Tran
Senast uppdaterad: 2021-03-09