Simon Södergren

doktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Mikrosystemteknik, MST

E-post:
Simon.Sodergren[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My focus is high-pressure microfluidic systems that can be used for chemical analysis of interesting substances.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.