Simon Södergren

Doktorand vid Institutionen för materialvetenskap, Mikrosystemteknik - MST

E-post:
simon.sodergren[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My focus is high-pressure microfluidic systems that can be used for chemical analysis of interesting substances.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Simon Södergren
Senast uppdaterad: 2021-03-09