Simon Södergren

Doktorand vid Institutionen för materialvetenskap, Mikrosystemteknik - MST

E-post:
simon.sodergren[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My focus is high-pressure microfluidic systems that can be used for chemical analysis of interesting substances.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.