Laurent Barbe

Forskare vid Institutionen för materialvetenskap, Mikrosystemteknik - MST

E-post:
laurent.barbe[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7235
Mobiltelefon:
079-0757917
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Nyckelord: microfluidics microfabrication organ-on-chip droplet microfluidics

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.