Nilamani Behera

forskare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik

E-post:
Nilamani.Behera[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Forskning

https://scholar.google.de/citations?user=bmNv2b8AAAAJ&hl=en

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.