Gustaf Jansson Bjurhammer

doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
gustaf.jansson-bjurhammer[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Doktorand i Pedagogik med inriktning mot högre utbildning. I min forskning vill jag bidra med kunskaper om hur kurser inom högskolepedagogik har vuxit fram och organiserats vid olika typer av lärosäten sedan mitten av 1900-talet. Dessa kurser ses i min forskning som ett policyfenomen och något som används av aktörer på fältet. Vidare syftar min forskning till att öka förståelsen för relationen mellan de lokala, nationella och internationella policy-nivåerna inom fältet.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.