Helen Wang

Nyckelord: host-pathogen interaction plasmid copy number type iii secretion system

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.