Tobias Larsson

doktorand vid Historiska institutionen

E-post:
tobias.larsson[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 7044
Fax:
018-471 1528
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning syftar till att förstå och förklara hur stadsrummet omförhandlades och hur vardagliga praktiker utvecklades under en period då många svenska städer beskrivits som stagnerade. Detta undersöks genom den Kungliga Poliskammaren i Stockholms verksamhet, från dess etablering 1776 fram till och med 1835. Genom polisbetjäningens interaktion med stadens innevånare avslöjas något om hur det utrymme vi tillåter eller förnekar varandra formas av (och formar) bredare sociala processer.

Mina intressen inom historia rör huvudsakligen rumslighet samt skapandet och upprätthållandet av social ordning. Vad gäller det förra är jag fascinerad av såväl föreställningar om rummet som dess reella förhållanden, och jag tror att det är i krocken mellan dessa som finns mycket att lära.
Min kandidatexamen är tagen vid Uppsala universitet, och det är även här som jag har gått institutionens masterprogram i tidigmodern historia. Vid sidan om detta har jag bland annat deltagit i fakultetens tvärvetenskapliga nod Tidigmodern kulturhistoria samt arbetat som museipedagog, och jag upprätthåller alltjämt ett stort intresse för levandegörande och förmedling av historia.
Min doktorandanställning vid institutionen påbörjades i februari 2017 och avhandlingsprojektet har arbetstiteln “Stadens förhandlingsrum: Kungliga Poliskammaren och vardagens gränsplatser 1776–1835”.

Examina

Filosofie masterexamen med historia som huvudämne, Uppsala universitet (2016).
Uppsats: Ordering the streets: The establishment of Sweden’s first police in 1776 (60 hp)
(Tilldelad Stockholmiapriset - När historien möter samtiden, 2017.)

Filosofie kandidatexamen med historia som huvudämne, Uppsala universitet (2014).
Uppsats: Donationsakten och samhälle i förändring: En studie av stipendieinstiftandets funktion för eliter med fokus på ståndssamhällets upplösning (15 hp)

Konferensdeltagande

Deltagare vid Sällskapet för 1700-talsstudiers nationella 1700-talskonferens, “1700-talets rum och platser”, Kristinehovs Malmgård, Stockholm (oktober 2019).
Presenterat paper: Uteliggandets uppkomst? Navigering av stadsrummet som hemlös i Stockholm, 1776–1836 (sessionstitel: Ordning och gränser i stadsrummet)

Deltagare vid Urban History Group Annual Conference, “Voices of the City: People, Identity and Place, 1600 to the present”, Queen’s University, Belfast (april 2019).
Presenterat paper: Sleeping Rough: Navigating the urban space as 'homeless' in Stockholm 1776–1836 (sessionstitel: Engaging from Below: Civic Culture and Agency in the long 19th Century)

Deltagare vid European Association for Urban History 14th International
Conference on Urban History, “Urban renewal and resilience”, Università degli studi Roma Tre (augusti 2018).
Presenterat paper: Policing Stockholm’s Filth: Flows to Fixedness, 1776–1836 (sessionstitel: Micro-geographies of the city, c.1600–1900: spaces and places, practices and representations)

Deltagare vid International Institute of Social History, European Social Science History Conference, Queen’s University, Belfast (april 2018).
Presenterat paper: Identifying Responsibility: The Ordering Vocabulary of Sweden’s First Police (sessionstitel: Languages and Practices of Difference in Europe and the World)

Deltagare vid Urban History Group Annual Conference, “Boundaries and Jurisdictions: Defining the Urban”, Royal Holloway, University of London (mars 2017).
Presenterat paper: The Struggle for Urban Space: Contested Places and Policing in Stockholm 1776–1850 (sessionstitel: First Year PhD Presentations and Workshop)

Deltagare vid European Association for Urban History 13th International
Conference on Urban History, “Reinterpreting Cities”, Helsingfors universitet (augusti 2016).
Presenterat paper: Governing grime – The establishment of sanitary order by Sweden’s first police (sessionstitel: The noses and eyes of the city – Reinterpreting early modern politics and administrative practices of hygiene)

Deltagare vid Social History Society 40th Anniversary Conference, Lancaster University (mars 2016).
Presenterat paper: Subduing street life – The establishment of order by Sweden’s first police (sessionstitel: Spaces of contestation and resistance)

Förtroendeuppdrag

Medlem av Universitetskollegium och rekryteringsgruppen för ny rektor och prorektor (HT19–HT20)

Ledamot av Akademiska senaten (HT18–VT20)

Sekreterare för Humanistiska doktorandrådet (HT18–VT19)

Arbetsgruppen för forskarskola i historia, Uppsala-Stockholm (VT17–VT19)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Tobias Larsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09