Autilia Arfwidsson

doktorand i finansrätt vid Juridiska institutionen, Doktorander

E-post:
autilia.arfwidsson[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2606
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i finansrätt. Preiminär avhandlingstitel är "Hybrida missmatchnignar via betalningar". Studiens syfte är att utreda hur olika jurisdiktioners lagstiftningar ska koordineras för att effektivt neutralisera hybrida missmatchningar.

Undervisar i skatterätt och redovisningsrätt på termin fem juristprogrammet, samt i beskattningsrätt på handelsrätten.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.