Anna Johansson

Universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
anna.johansson[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Nuvarande forskning handlar om extra anpassningar och särskilt stöd för nyanlända elever i behov av stöd/särskilt stöd.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna Johansson