Simone Scarpa

universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Lärare och forskare

E-post:
simone.scarpa[AT-tecken]soc.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
simone.scarpa[AT-tecken]ibf.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.