Lotta Lorentzon

Universitetsadjunkt vid Avdelningen för rektorsutbildning

Telefon:
018-471 4765070-1614955
Mobiltelefon:
070-1614955
Besöksadress:
Von Kraemers Allé 1
Postadress:
Box 2136
750 02 UPPSALA

Kort presentation

Arbetar vid Rektorsutbildningen sedan ht 2017 med både rektorsutbildning och Samverkan för bästa skola. Jag är ICF-diplomerad coach på ACC-nivå.
Jag har en bakgrund som lärare, rektor och verksamhetschef inom gymnasium, grundskola och förskola inom både storstad och den lilla kommunen. Har fokus på kommunikation, organisation och verksamhetsutveckling på vetenskaplig grund. Magisteruppsatsen i utbildningsledning handlade om gruppen som pedagogiskt redskap.


Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.