Andreas Mazetti Petersson

Doktorand i kyrkohistoria vid Teologiska institutionen, Kyrkohistoria och missionshistoria

E-post:
andreas.mazetti.petersson[AT-tecken]teol.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand i kyrkohistoria. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag hur jesuiten Antonio Possevinos (1533–1611) argumentation till förmån för en centraliserad och enhetlig katolsk kultur kommer till uttryck i möte med tidigmoderna förespråkare för fria nationalstater. Forskningen undersöker även hur teologi, filosofi och retorik används i Possevinos texter.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09