Olle Nolgård

doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
olle.nolgard[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 5760
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Doktorand i didaktik med intresse för historiedidaktik och human rights education.

Forskargemenskaper

Som doktorand i didaktik är jag knuten till forskargrupperna Studies of Comparative Didactics (SCOD) och Global Citizenship Education in Historical and Critical Perspectives (GLOC).

Mina kurser

Biografi

Jag är doktorand i didaktik vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Mitt forskningsintresse rör framför allt det historiedidaktiska fältet och mer specifikt utbildning för mänskliga rättigheter, medborgarfostran och medborgarkunskap, historiskt tänkande, internationellt samförstånd, disciplinary literacy, historiekultur och multiperspektivitet.

Jag har också en bakgrund som ämneslärare i svenska och historia i framför allt gymnasieskolan.

Forskargemenskaper

Som forskare i didaktik är jag knuten till forskargrupperna Studies of Comparative Didactics (SCOD) och Global Citizenship Education in Historical and Critical Perspectives (GLOC).

Förtroendeuppdrag

Pågående -

  • Ordförande i Humanistisk-samhällsvetenskapliga doktorandutskottet (HSDU) (HT 2019 -)
  • Ledamot i Områdesnämnden HUM-SAM, (HT 2019 -)
  • Ledamot i Fakultetsnämnden, Fakulteten för utbildningsvetenskaper (VT19 -)

Avslutade -

  • Ordförande Utbildningsvetenskapliga doktorandrådet (Okt. 19 - April 20. )
  • Vice ordförande i Utbildningsvetenskapliga doktorandrådet (VT 2019 - Oktober 2019 )
  • Vice ordförande i Humanistisk-samhällsvetenskapliga doktorandutskottet (HT2017 - VT19)
  • Lärarrepresentant/Academic liasion, "Matatriki Global Citizenship Forums", University of Otago, Dunedin, NZ, juli 2018
  • Suppleant i Områdesnämnden, (HT17 - VT19)
  • Ledamot i Doktorandnämnden (VT2018 - VT2019)

I media

- "Skolverket osynliggör nationella minoriteter i historieundervisningen" (Skolvärlden 2019-10-03)

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.