Ida Olenius

doktorand vid Teologiska institutionen, Kyrko- och missionsstudier; Kyrkohistoria

E-post:
ida.olenius[AT-tecken]teol.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand i kyrkohistoria och forskar om Svenska kyrkans verksamhet för att stärka svenska folkets mentala försvarsberedskap under andra världskriget. Tidigare har jag skrivit om bildandet av Rikssvenska Olaus Petri-församlingen i Helsingfors 1919-1922 (tidigare Svenska kyrkan i Utlandet, nu del av Borgå stift) .

Nyckelord: 20th century 1900-tal kyrkohistoria church history world war ii andra världskriget svenska kyrkan church of sweden beredskap

Mina kurser

Forskning

Min forskning handlar om Svenska kyrkan under andra världskriget (1939-1945). Jag undersöker Svenska kyrkans insatser för vad som kallades den "andliga beredskapen" (till skillnad från t.ex. den militära beredskapen), dvs. att stärka den svenska befolkningens sammanhållning, vilja att utstå prövningar och förmåga att motstå defaitism m.m. Jag försöker ta reda på hur verksamheten såg ut, hur den organiserades, hur relationen till statens Folkberedskap såg ut och hur begreppet andlig beredskap tolkades inom kyrkan. Jag har också för avsikt att diskutera varitfrån inspirationen kom till Svenska kyrkans beredskapsarbete och vad som gjordes i samband med att ledamöter ur Kyrkomötet och Riksdagen enades om mottot "Den svenska linjen är den kristna linjen" i november 1941.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.