Marcos Moro

Forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
Marcos.Moro[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

I got my PhD in Physics from University of Sao Paulo, Brazil in 2017, and I have worked as visiting PhD at Johannes Kepler University, Austria during 2016. Since mid-2017, I work as Postdoctoral researcher at Uppsala University. My main interest is on applied and fundamental research of energetic ions (keV and MeV) interacting with matter: self-consistent ion beam analysis and energy-loss processes, as well as studies on photochromic systems, especially based on rare-earth oxy-hydride.

Nyckelord: thin films ion-solid interaction (kev and mev regime) photochromic materials stopping power material analysis by ion beams nuclear instrumentation

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Marcos Moro
Senast uppdaterad: 2021-03-09