Olof Bergvall

postdoktor vid Matematiska institutionen

E-post:
olof.bergvall[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3213
Besöksadress:
Rum ÅNG 14266 Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Jag är postdoktor vid institutionen i matematik. Min forskning är inom algebraisk geometri.

Min grundutbildning är från KTH, Teknisk fysik, och jag doktorerade vid Stockholms universitet. Efter min disputation har jag arbetat som postdoktor vid Humboldtuniversitetet i Berlin och som vikarierande lektor vid SU.

Se även min hemsida.

Mina kurser

Forskning

Huvuddelen av min forskning är inom kohomologi av modulirum av kurvor, ytor och abelska varieteter men jag funderar ibland också kring arrangemang, i synnerhet torusarrangemang.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.