Natalie Durbeej

forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
natalie.durbeej[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Video Presentation

Jag är beteendevetare och disputerade 2014 vid Karolinska Institutet. Mina forskningsintressen rör psykisk ohälsa hos barn och unga samt insatser för att minska psykisk ohälsa i denna grupp. Jag arbetar bland annat med att utvärdera insatser för att minska psykisk ohälsa bland nyanlända barn samt med att studera bestämningsfaktorer för jämlikhet i hälsa bland förskolebarn. Jag är bihandledare till en doktorand och handleder uppsatsskrivande studenter.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Natalie Durbeej
Senast uppdaterad: 2021-03-09