Sergii Shylin

gästforskare vid Institutionen för kemi - Ångström, Molekylär biomimetik; Fotosyntesgruppen

E-post:
sergii.shylin[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
75120 Uppsala
Postadress:
Box 523
75120 Uppsala

Kort presentation

Mina kurser

Biografi

PhD från Johannes Gutenberg Universitet Mainz, Tyskland

MSc från Kievs universitet, Ukraina

Forskning

Selected publications:

1. S. I. Shylin, M. V. Pavliuk, L. D’Amario, F. Mamedov, J. Sá, G. Berggren, I. O. Fritsky. Efficient visible light-driven water oxidation catalysed by an iron(IV) clathrochelate complex. Chem. Commun., 2019, 55, 3335.

2. S. I. Shylin, M. V. Pavliuk, L. D’Amario, I. O. Fritsky, G. Berggren. Photoinduced hole transfer from tris(bipyridine)ruthenium dye to a high-valent iron-based water oxidation catalyst. Faraday Discuss., 2019, 215, 162.

3. P. Daniel, S. I. Shylin, H. Lu, M. N. Tahir, M. Panthöfer, T. Weidner, A. Möller, V. Ksenofontov, W. Tremel. The surface chemistry of iron oxide nanocrystals: Surface reduction of γ-Fe2O3 to Fe3O4 by redox-active catechol surface ligands. J. Mater. Chem. C, 2018, 6, 326.

4. S. Tomyn, S. I. Shylin, D. Bykov, V. Ksenofontov, E. Gumienna-Kontecka, V. Bon, I. O. Fritsky. Indefinitely stable iron(IV) cage complexes formed in water by air oxidation. Nat. Commun., 2017, 7, 14099.

5. A. P. Drozdov, M. I. Eremets, I. A. Troyan, V. Ksenofontov, S. I. Shylin. Conventional superconductivity at 203 kelvin at high pressures in the sulfur hydride system. Nature, 2015, 525, 73.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.