Michelle Åhlén

Assistent med doktoranduppgifter vid Institutionen för materialvetenskap, Nanoteknologi och funktionella material

E-post:
michelle.ahlen[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3073
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09