Valentina Peona

doktorand vid Institutionen för ekologi och genetik

E-post:
valentina.peona[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 6430
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala

Nyckelord: comparative genomics speciation transposable elements sex chromosomes birds of paradise genome assembly pacbio hi-c long reads adaptive radiation

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.