Yi-Ting Lin

doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Kardiologi

E-post:
yi-ting.lin[AT-tecken]medsci.uu.se
Mobiltelefon:
072-9999256
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA

doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk epidemiologi

E-post:
yi-ting.lin[AT-tecken]medsci.uu.se
Mobiltelefon:
072-9999256
Besöksadress:
EpiHubben,Dag Hammarskjölds väg 14B
75185 Uppsala
Postadress:
EpiHubben, MTC-huset
75185 Uppsala

Forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Molekylär epidemiologi

Mobiltelefon:
072-9999256
Besöksadress:
Epihubben, MTC-huset
Dag Hammarskjölds väg 14B, BV
751 85 Uppsala
Postadress:
EpiHubben, MTC-huset
751 85 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Yi-Ting Lin
Senast uppdaterad: 2021-03-09