Barbara Bruckner

doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
barbara.bruckner[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Rum ÅNG 4151 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.