Matias Urenda Moris

universitetslektor vid Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik

E-post:
Matias.Urenda-Moris[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7268
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.