Linde Lindkvist

postdoktor vid Teologiska institutionen, Tros- och livsåskådningsvetenskap; Etik

E-post:
linde.lindkvist[AT-tecken]teol.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

Nyckelord: historia human rights mänskliga rättigheter human rights history barns rättigheter religionsfrihet idéhistoria

Mina kurser

Biografi

Jag är fil. dr i mänskliga rättigheter och arbetar som postdok inom projektet "You are the Hope for Our Future: Children's Rights in International Politics, 1978-89" (finansierat av Vetenskapsrådet). Under vårterminen 2017 är jag Visiting Researcher vid Harvard Law School.

I min forskning intresserar jag mig främst för frågor om internationell människorättspolitik och de mänskliga rättigheternas historia.

Personlig hemsida

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.