Petra Rossbäck Holst

Adjungerad universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
petra.rossback-holst[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Projektledare vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för kommunikation och skolsamverkan

E-post:
petra.rossback-holst[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Petra Rossbäck Holst
Senast uppdaterad: 2021-03-09