Helena Wangefelt Ström

timlärare vid Konstvetenskapliga institutionen

E-post:
helena.wangefelt.strom[AT-tecken]konstvet.uu.se
Mobiltelefon:
070-7494937
Besöksadress:
Engelska parken,
Thunbergsvägen 3H
752 38 UPPSALA
Postadress:
Box 630
751 26 UPPSALA

universitetsadjunkt VIK Universitetsadjunkt vid Institutionen för ABM

E-post:
helena.wangefelt[AT-tecken]abm.uu.se
Mobiltelefon:
070-7494937
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 625
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag befinner mig i slutskedet av arbetet med en avhandling museologi vid Umeå universitet, och arbetar som timlärare på institutionen för ABM samt på avdelningen för Kulturvård vid Uppsala universitet. Min avhandling handlar om förflyttningen av religion mellan sakralitet och kulturarv, och 1600-talets Rom och Venedig. Min akademiska bakgrund är inom idé- och lärdomshistoria, och yrkesmässigt inom museivärlden, historiska boksamlingar, frivilligorganisationer, och regionalt kulturarbete.

Nyckelord: kulturarv museer museologi heritage critical heritage stiudies critical heritage studies religious heritage early modern history religiöst kulturarv tidigmodern historia religious dissent early modern italy rom venedig

Mina kurser

Forskning

Titeln på mitt pågående avhandlingsprojekt är Lighting candles before a headless Jesus. Enchanted heritage, disenchanted sacredness, and the journey in-between. Jag undersöker vad som sker i förflyttningen av religion (föremål, platser, handlingar) mellan sakralitet och kulturarv, eller mellan kult och kultur. För att besvara frågan fokuserar jag på två aspekter: historia (när, hur och varför börjar utvecklingen jag sedan beskriver och undersöker?) och bruk (hur har det sakrala och det religiösa använts annat än för sitt ursprungliga syfte? Vilka konsekvenser får det för olika brukare och intressegrupper?). För att förstå bakgrunden till musealiserandet av religion presenterar jag ett fallstudium där 1600-talets Rom och Venedig jämförs, och hur det katolska betraktades i svenska lutherska resenärers ögon.

För mer information, se Academia: https://umu.academia.edu/HelenaWangefeltStröm

Jag ingår i ledningen (steering board) för den internationella forskningsgruppen för Early Modern Religious Dissents and Radicalism, EMoDiR (www.emodir.net).

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.