Ageo Meier de Andrade

doktorand vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
ageo.meierdeandrade[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3776
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Doctoral student at Department of Chemistry - Ångström Laboratory, Structural Chemistry, with master's in Applied Chemistry (2016), and bachelor in Technological Chemistry with emphases in environmental chemistry. My research project is related with the investigation of chemical reactions on heterogeneous catalysis of metal surfaces and nanoparticles using computational chemistry methods.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.