Omer Sher

doktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
Omer.Sher[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
079-0762522
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.