Omer Sher

Doktorand vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
omer.sher[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
079-0762522
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.