Hussein Leiso Kidanto

Associerad forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH); Internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration

E-post:
hussein.lesio_kidanto[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Akademisk examen: Forskare, Senior consultant OB/GYN

Akademiska meriter: PhD

Mina kurser

Biografi

Forskning för bättre barn och mödravård i Tanzania

Jag jobbar just nu med en intervention för att förminska spädbarnsdödligheten i Tanzania med fokus på att hjälpa spädbarn att andas. Jag är även involverad i en randomiserad klinisk prövning för prevention av postpartum blödningar. Vi jobbar också just nu med en studie på maternell near miss på Muhimbili och Temeke sjukhus och med en interventionsstudie på kejsarsnitt för att reducera antalet kejsarsnitt vid Muhimbili nationella sjukhus. Vidare är jag involverad i en randomiserad kontrollstudie för att observera fosters hjärtljud med hjälp av doppler kontra med hjälp av stetoskop.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.