Mette Lillie

stipendiat vid Institutionen för ekologi och genetik, Zooekologi

E-post:
mette.lillie[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 2637
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 UPPSALA

Forskare vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Jämförande genetik och funktionell genomik; Patric Jern

E-post:
mette.lillie[AT-tecken]imbim.uu.se
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 582
751 23 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.