Anna Fornell

Postdoktor i mikrofluidik med inriktning mot droppbaserade system vid Institutionen för materialvetenskap, Mikrosystemteknik - MST

E-post:
anna.fornell[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
070-8154531
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.