Viktor Nilsson

doktorand vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
viktor.nilsson[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3717
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Pursuing a joint PhD with Chalmers, working on highly concentrated electrolytes.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Viktor Nilsson