Rebecca Cort

doktorand vid Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion

E-post:
rebecca.cort[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 2640
Besöksadress:
Rum POL ITC 2145 ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Rebecca Cort (Andreasson) är doktorand i människa-datorinteraktion. Mina forskningsintressen handlar främst om situerad, distribuerad och kroppsbaserad kognition, d.v.s. vilken roll kropp, hjärna och miljö spelar för kognitiva processer. Jag tillämpar dessa ansatser som teoretiska utgångspunkter inom forskning kring människans roll i komplexa sociotekniska system.

Nyckelord: usability interaction design människa-datorinteraktion human-computer interaction komplexa system distributed cognition

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.