Greger Hjelm

intendent vid Gamla torget

E-post:
greger.hjelm[AT-tecken]gamlatorget.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679750
Besöksadress:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 Uppsala

Nyckelord: brandskydd brandskyddssamordnare säkerhetssamordnare

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Greger Hjelm