Niklas Jäll

ekonomiadministratör vid Institutionen för fysik och astronomi, Administration och service

E-post:
Niklas.Jall[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3563
Besöksadress:
Rum ÅNG Å:63135 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Ekonomiadministratör

Handlägger ekonomiärenden för avdelningen materialteori (11350).

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.