Rameez Saeed Malik

Doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

E-post:
rameezsaeed.malik[AT-tecken]physics.uu.se
Mobiltelefon:
070-0329899
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My PhD research is to studies the ultrafast demagnetization dynamics of magnetic materials in pump probe experiments (T-MOKE).

In a pump-probe experiment, first a pump-pulse is used to excite a sample, than a second photon-pulse is used after a certain time delay to probe how the initial perturbation has developed over time. By using Extreme UV light from a high harmonic generation source (HHG), we are able to study the element specific magnetization dynamics in femtosecond time regime.

Nyckelord: laser spectroscopy nano materials magnetism magnetic materials pump probe spectroscopy xmcd ultrafast magnetism high harmonic generation tmoke

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Rameez Saeed Malik
Senast uppdaterad: 2021-03-09