Sara Lundsten

doktorand vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Medicinsk strålningsvetenskap; Forskargrupp Marika Nestor

E-post:
sara.lundsten[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Doktorand vid Institutionen för kemi - Ångström, Fysikalisk kemi; Fysikalisk kemi

E-post:
sara.lundsten[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 523
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.